1. Đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản Cashbag tại đây, hoặc tải app Cashbag trên IOS hoặc Android.

  2. Tìm kiếm nhãn hàng ưa thích của bạn và nhấn vào nhóm sản phẩm bạn muốn mua sắm.

  3. Hãy đọc kỹ và là theo những điều khoản một cách cẩn thận để hệ thống Cashbag có thế theo dấu và xác nhận đơn hàng hợp lệ để có thể hoàn tiền cho bạn, sau đó nhấn Mua ngay để hệ thống có thể điều hướng qua nơi bạn muốn mua sắm. 

  4. Mua sắm và hoàn tất đơn hàng của bạn trên cùng tab đó để Cashbag có thể ghi nhận đơn hàng của bạn.

  5. Luôn lặp lại tất cả các bước ở trên mỗi khi bạn muốn tạo một đơn hàng mới.

Gợi ý: Bạn có thể mua nhiều nhóm sản phẩm trên cùng một đơn hàng, hệ thống sẽ tự động tính mức hoàn tiền chính xác cho từng sản phẩm trong đơn hàng của bạn.

Một số điều quan trọng bạn cần lưu ý:

  1. Tuỳ vào thương hiệu, đơn hàng của bạn sẽ được chờ duyệt khoảng từ 24h - 48h, để hệ thống của thương hiệu xác nhận là đơn hàng hợp lệ. (Điều này không ảnh hưởng đến quá trình nhận hàng của bạn)

  2. Số tiền nhận lại được từ đơn hàng sẽ được hoàn sau 60-90 ngày kể từ thời gian đơn hàng được ghi nhận trên Cashbag.

  3. Bạn có thể yêu cầu rút tiền, khi số dư trong Túi đạt đủ hạn mức tối thiểu để rút và Cashbag sẽ xử lý yêu cầu của bạn vào mỗi thứ 2 và thứ 5.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?