Để bạn có thể nhận được hoàn tiền, Cashbag cần phải biết chắc rằng bạn bạn đã hoàn tất một giao dịch hợp lệ, và sau đó điền đầy đủ thông tin ngân hàng để Túi, có thể chuyển khoản cho bạn.

Bạn có thể yên tâm rằng, dữ liệu của bạn sẽ được bảo mật. và chỉ có những thông tin thích đáng về giao dịch sẽ được chia sẻ giữa Cashbag và những đối tác mà bạn mua sắm.

Một khi đơn hàng đã được xác nhận là hợp lệ, số tiền hoàn được sẽ được chuyển thẳng đến tài khoản Cashbag của bạn ở phần Hoàn tiền mua sắm chờ duyệt, và sau thời gian 60-90 ngày sau đó, tiền sẽ được chuyển về Túi của bạn và sẵn sàng để rút về ngân hàng của bạn.

Các đơn hàng từ Booking và Agoda, hệ thống sẽ tính kể từ thời gian trả phòng của đơn đặt phòng.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?