Làm thế để tạo một tài khoản Cashbag?

Đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản Cashbag, hoặc tải app Cashbag trên ISO hoặc Android

Túi Thông Thái avatar
Được viết bởi Túi Thông Thái
Đã cập nhật cách đây hơn 1 tuần
  1. Đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản Cashbag tại đây, hoặc tải app Cashbag trên ISO hoặc Android.

  2. Bắt đầu đăng ký bằng tài khoản Facebook hoặc Google của bạn.

Nội dung này có giải đáp được câu hỏi của bạn không?