Nếu quên mật khẩu tôi phải làm gì?
Bạn có thể khôi phục lại mật khẩu qua tài khoản Facebook và Google của bạn
Túi Thông Thái avatar
Được viết bởi Túi Thông Thái
Cập nhật hơn một tuần trước

Bạn có thể khôi phục lại mật khẩu tài khoản Facebook của bạn tại đây nếu bạn sử dụng Facebook để tạo tài khoản Cashbag, hoặc khôi phục lại mật khẩu tài khoản Google tại đây.

Nội dung này có giải đáp được câu hỏi của bạn không?