Túi lấy làm tiếc, hiện tại Cashbag vẫn chưa hỗ trợ tính năng này! :( 

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?