Túi lấy làm tiếc, hiện tại Cashbag vẫn chưa hỗ trợ tính năng này! :( 

Nội dung này có giải đáp được câu hỏi của bạn không?