Đây là số tiền mà bạn dự kiến sẽ nhận được sau khi đơn hàng được ghi nhận trên ứng dụng Cashbag. Tuy nhiên Cashbag cần chờ đến lúc thương hiệu đối soát, thanh toán tiền, sau đó sẽ hoàn lại số tiền này vào ví của bạn. 

Thời gian chờ duyệt tối đa là 90 ngày kể từ ngày đơn hàng của bạn được ghi nhận.

Bài viết liên quan:

Nội dung này có giải đáp được câu hỏi của bạn không?