• Bạn làm sai thao tác quy định của đối tác.

  • Hệ thống đối tác có khả năng lỗi, nên tỷ lệ mất đơn tầm 1-3%

  • Không mua đúng danh mục được hoàn tiền

Các bước để đơn hàng của bạn được hợp lệ

  1. Tìm kiếm nhãn hàng ưa thích của bạn và nhấn vào nhóm sản phẩm bạn muốn mua sắm.

  2. Hãy đọc kỹ và làm theo những điều khoản một cách cẩn thận để hệ thống Cashbag có thế theo dấu và xác nhận đơn hàng hợp lệ để có thể hoàn tiền cho bạn, sau đó nhấn Mua ngay để hệ thống có thể điều hướng qua nơi bạn muốn mua sắm. 

  3. Mua sắm và hoàn tất đơn hàng của bạn trên cùng tab đó để Cashbag có thể ghi nhận đơn hàng của bạn.

  4. Luôn lặp lại tất cả các bước ở trên mỗi khi bạn muốn tạo một đơn hàng mới.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?