• Các đối tác không chấp nhận hoàn tiền cho những người dùng có hành vi gian lận như: Tự tạo shop để mua hàng trên các sàn, đặt hộ. Vì đối tác sử dụng "Tool" để theo dõi các hành vi gian lận, Túi sẽ phải huỷ các đơn hàng của bạn theo yêu cầu đối tác. 

  • Mỗi Click "Mua Ngay" chuyển qua ứng dụng, hoặc website đối tác chỉ được HOÀN THÀNH 1 LẦN THANH TOÁN (có thể mua nhiều sản phẩm). Nếu bạn thanh toán lần thứ 2 trở lên, hãy quay lại ứng dụng Cashbag để Click "MUA NGAY" thêm một lần nữa. Trong trường hợp bạn liên tục THANH TOÁN 2-3 lần trong 1 Click thì các đơn này sẽ không được ghi nhận app (hoặc được ghi nhận trên app nhưng đối tác sẽ HUỶ đơn).

  • Bạn huỷ đơn hàng

  • Để sản phẩm cần mua vào giỏ hàng trước rồi từ Cashbag sang sàn thương mại nhấn vào giỏ hàng để thanh toán.

  • Nhấn vào Banner quảng cáo trong quá trình mua sắm.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?