Tất cả bộ sưu tập
Các câu hỏi thường gặp
Khi nào tôi mới nhận được tiền thưởng mời bạn?
Khi nào tôi mới nhận được tiền thưởng mời bạn?
Sau khi đơn hàng được cập nhật trạng thái HOÀN TIỀN THÀNH CÔNG, người bạn của bạn nhận được hoàn tiền thì bạn sẽ nhận được tiền thưởng.
Túi Thông Thái avatar
Được viết bởi Túi Thông Thái
Cập nhật hơn một tuần trước

Sau khi đơn hàng được cập nhật trạng thái HOÀN TIỀN THÀNH CÔNG, người bạn của bạn nhận được hoàn tiền thì bạn sẽ nhận được tiền thưởng. 

Nội dung này có giải đáp được câu hỏi của bạn không?