Nếu đơn hàng của người bạn mời vừa mua bị huỷ với nhiều lý do như: người mua không thanh toán, người mua đổi tra, gian lận... và trạng thái đơn hàng bị cập nhật HUỶ, thì bạn sẽ không nhận được hoa hồng cho đơn đó. 

Hiểu hơn về các lý do đơn hàng bị huỷ tại đây.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?