Tất cả bộ sưu tập
Các câu hỏi thường gặp
Tại sao tôi nhận được thông báo thưởng mời bạn rồi sau đó lại huỷ?
Tại sao tôi nhận được thông báo thưởng mời bạn rồi sau đó lại huỷ?
Nếu đơn hàng của người bạn mời vừa mua bị huỷ với nhiều lý do như: người mua không thanh toán, người mua đổi tra, gian lận...
Túi Thông Thái avatar
Được viết bởi Túi Thông Thái
Cập nhật hơn một tuần trước

Nếu đơn hàng của người bạn mời vừa mua bị huỷ với nhiều lý do như: người mua không thanh toán, người mua đổi tra, gian lận... và trạng thái đơn hàng bị cập nhật HUỶ, thì bạn sẽ không nhận được hoa hồng cho đơn đó. 

Hiểu hơn về các lý do đơn hàng bị huỷ tại đây.

Nội dung này có giải đáp được câu hỏi của bạn không?