Cashbag sẽ thực hiện xử lý và chuyển tiền vào thứ 2 và thứ 5 hàng tuần cùng với các yêu cầu chuyển tiền trước đó.

Ví dụ thứ 2 sẽ chuyển tiền cho yêu cầu vào thứ 6-7-CN tuần trước. 

Bạn sẽ được nhận tiền sau 1 đến 3 ngày kể từ ngày chuyển tiền.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?