Cashbag sẽ thực hiện xử lý và chuyển tiền vào thứ 2 và thứ 5 hàng tuần cùng với các yêu cầu chuyển tiền trước đó.

Cụ thể: Thứ 2 sẽ xử lý chuyển tiền sẽ cho yêu cầu vào thứ 5-6-7-CN tuần trước. Thứ 5 sẽ xử lý yêu cầu vào thứ 2-3-4

Bạn sẽ được nhận tiền về tài khoản ngân hàng sau 3 đến 5 ngày kể từ ngày chuyển tiền.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?