Để mời bạn bè cùng mua sắm với Cashbag, bạn chỉ cần gửi cho các cậu ấy mã mời bạn của bạn hoặc link đăng ký từ tài khoản của bạn.

Nội dung này có giải đáp được câu hỏi của bạn không?