Làm thế nào để mời bạn?

Để mời bạn bè cùng mua sắm với Cashbag, bạn chỉ cần gửi cho các cậu ấy mã mời bạn của bạn hoặc link đăng ký từ tài khoản của bạn.

Túi Thông Thái avatar
Được viết bởi Túi Thông Thái
Đã cập nhật cách đây hơn 1 tuần

Để mời bạn bè cùng mua sắm với Cashbag, bạn chỉ cần gửi cho các cậu ấy mã mời bạn của bạn hoặc link đăng ký từ tài khoản của bạn.

Nội dung này có giải đáp được câu hỏi của bạn không?