Mã mời bạn được nhập vào lúc đăng kí tài khoản. Nếu bạn đã tạo thành công, hoặc bỏ qua bước nhập mã ban đầu thì sẽ không nhập lại được mã giới thiệu nhận thưởng 10k nữa đâu nhé!

Nội dung này có giải đáp được câu hỏi của bạn không?