Hoàn tiền không áp dụng khi bạn đổi, trả hoặc hủy đơn hàng. Việc hoàn tiền chỉ áp dụng cho giao dịch thành công.

Để tránh việc mất Hoàn tiền khi đổi hàng, bạn nên hủy đơn đặt hàng sau đó thực hiện một giao dịch mới.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?