Tất cả bộ sưu tập
Các câu hỏi thường gặp
Sau khi mua sắm tôi đổi, trả hoặc hủy đơn hàng, liệu tôi có nhận được Hoàn tiền không?
Sau khi mua sắm tôi đổi, trả hoặc hủy đơn hàng, liệu tôi có nhận được Hoàn tiền không?
Hoàn tiền không áp dụng cho việc đổi, trả hoặc hủy đơn hàng. Hoàn tiền chỉ áp dụng cho giao dịch thành công.
Túi Thông Thái avatar
Được viết bởi Túi Thông Thái
Cập nhật hơn một tuần trước

Hoàn tiền không áp dụng khi bạn đổi, trả hoặc hủy đơn hàng. Việc hoàn tiền chỉ áp dụng cho giao dịch thành công.

Để tránh việc mất Hoàn tiền khi đổi hàng, bạn nên hủy đơn đặt hàng sau đó thực hiện một giao dịch mới.

Nội dung này có giải đáp được câu hỏi của bạn không?