Bạn vào mục rút tiền để sửa lại thông tin tài khoản đã nhập như sau:

Bước 1: Mở mục rút tiền

Bước 2: Ở mục Chọn tài khoản, bạn kéo tài khoản đã nhập không chính xác sang bên trái để xóa thông tin

Bước 3: Bạn chọn “Có” để xóa tài khoản

Bước 4: Bạn nhấn vào thêm tài khoản ngân hàng để nhập lại thông tin tài khoản chính xác và rút tiền

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?