Bạn vào mục rút tiền để sửa lại thông tin tài khoản đã nhập như sau:

Bước 1: Mở mục rút tiền

Bước 2: Ở mục Chọn tài khoản, nhấn vào mục " sửa" để chỉnh sửa lại thông tin ngân hàng chính xác

Bước 3: Nhấn "cập nhật" để hoàn tất chỉnh sửa

Bước 4: Chọn tài khoản ngân hàng và tiến hành rút tiền

Nội dung này có giải đáp được câu hỏi của bạn không?