Tất cả bộ sưu tập
Rút tiền
Nhập sai thông tin ngân hàng phải làm sao?
Nhập sai thông tin ngân hàng phải làm sao?
Bạn vào mục rút tiền để sửa lại thông tin tài khoản đã nhập nhé!
Túi Siêng Năng avatar
Được viết bởi Túi Siêng Năng
Cập nhật hơn một tuần trước

Bạn vào mục rút tiền để sửa lại thông tin tài khoản đã nhập như sau:

Bước 1: Mở mục rút tiền

Bước 2: Ở mục Chọn tài khoản, nhấn vào mục " sửa" để chỉnh sửa lại thông tin ngân hàng chính xác

Bước 3: Nhấn "cập nhật" để hoàn tất chỉnh sửa

Bước 4: Chọn tài khoản ngân hàng và tiến hành rút tiền

Nội dung này có giải đáp được câu hỏi của bạn không?